Skanskan urakoitsijaportaali on siirtynyt osoitteeseen
www.skanska.fi/urakoitsijaportaali